Language: EN / PL

Call: (+353) (0) 87 281 1864
E-mail:
SiteMap

MENTIS:

Psycholog w Limerick, Irlandia

Jesteś tutaj: Strona główna > Brain Gym®

Brain Gym® - Gimnastyka Mózgu

Kilka słów o metodzie...

Gimnastyka Mózgu (Brain Gym®) to proste i przyjemne ćwiczenia fizyczne, które poprawią funkcjonowanie mózgu, synchronizację i komunikację między jego półkulami, a tym samym ułatwią proces uczenia się, przyswajanie nowej wiedzy, pamięć i koncentrację.

Program Gimnastyki Mózgu został opracowany przez Paula i Gail Dennison na podstawie odkryć naukowych w zakresie rozwoju człowieka i funkcjonowania mózgu oraz wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i dorosłymi z trudnościami intelektualnymi.

Metoda Gimnastyki Mózgu jest stosowana w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), a także w celu w celu poprawy funkcjonowania umysłu (pamięci, koncentracji) u osób w każdym wieku. Ćwiczenia te poprawiają:

 • synchronizację półkul mózgowych
 • pamięć krótko i długotrwałą
 • koncentrację i zdolności skupienia uwagi
 • koordynację ruchową całego ciała
 • funkcje grafomotoryczne
 • pisanie i czytanie
 • spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
 • proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
 • rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
 • zdolności matematyczne (arytmetyka, tabliczka mnożenia, zapamiętywanie liczb)
 • umiejętności w zakresie komunikacji
 • rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Ze względu na swoją formę technika ta jest bardzo lubiana przez dzieci, które poprzez zabawę ruchową mają możliwość rozwijania swojego intelektu.