Language: EN / PL

Call: (+353) (0) 87 281 1864
E-mail:
SiteMap

MENTIS:

Psycholog w Limerick, Irlandia

Jesteś tutaj: Strona główna > Neurofeedback (EEG Biofeedback)

Neurofeedback (EEG Biofeedback)

Czym jest neurofeedback?

Neurofeedback (znany też jako EEG biofeedback) jest skutecznym, bezinwazyjnym sposobem usprawniania pracy mózgu, którego początki sięgają lat 60-tych. Jest to metoda uczenia się, podczas której klient trenuje umiejętności własnego mózgu w zakresie samoregulacji. Innymi słowy, w wyniku treningu mózg uczy się jak funkcjonować w bardziej efektywny i harmonijny sposób.

Jak wygląda sesja neurofeedbacku?

Podczas treningu metodą neurofeedback terapeuta umieszcza jedną lub dwie elektrody na powierzchni głowy trenującego oraz na płatkach uszu. Wybór punktu, w którym umiejscowiona zostanie elektroda na głowie zależy od rodzaju treningu i indywidualnych potrzeb trenującego. Elektrody te stanowią jedynie rodzaj sensorów, dzięki którym informacja o aktywności elektrycznej mózgu zostaje odczytana i przesłana do komputera, nie oddziałują one natomiast w odwrotnym kierunku, tzn. mózg trenującego nie jest poddawany żadnemu oddziaływaniu elektrycznemu. W ten sposób aktywność mózgu może być obserwowana na bieżąco, a informacja ta jest przekazywana klientowi za pomocą gry komputerowej.

Trenujący stara się dostosować do zasad gry jedynie za pomocą pracy własnego mózgu (nie używając klawiatury czy joysticka). W momecie, gdy aktywność mózgu podąża we właściwym kierunku, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów. Punkty nie są przyznawane, jeśli aktywność fal mózgowych zmierza w niepożądaną stronę. W wyniku takiego systemu nagród mózg stopniowo "uczy się" pracować na odpowiednich częstotliwościach fal ("nadaje na dobrych falach"). Jedna sesja treningowa składa się zwykle z kilkunastu krótkich "rund".

Przykładowy przebieg sesji treningowej (wzmacniany jest SMR - Sensory Motor Rhythm - rytm odpowiedzialny za funkcje senso-motoryczne, co pomaga zwiększyć umiejętność koncentracji i zredukować hiperaktywność):

DALEJ >

Rytm SMR pojawia się na początku przypadkowo, podobnie jak inne rytmy, jednak tylko jego pojawienie się jest nagradzane podczas sesji...

Przykładowy przebieg sesji.

© Copyright prof. Josef Faber

Kto i jak może z niego skorzystać?

Neurofeedback ma zastosowanie zarówno w przypadku osób pragnących wydobyć swój potencjał, myśleć w bardziej twórczy sposób w pracy czy szkole, jak i osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Treningi dostosowane są do indywidualnych potrzeb, wieku oraz rodzaju wysiłku psychicznego klienta. Metoda neurofeedbacku jest skuteczna w 80 do 95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu, a także motywacji do pracy trenującego. Metoda przynosi pozytywne efekty w zakresie:

 • zwiększenia szybkości uczenia się
 • poprawy pamięci - szybkości zapamiętywania i przypominania sobie rzeczy wcześniej zapamiętanych
 • koncentracji i pojemności uwagi
 • radzenia sobie ze stresem i tremą
 • osiągania lepszych wyników w dyscyplinach sportowych i artystycznych
 • osiągania lepszych rezultatów w pracy lub w prowadzeniu biznesu

W przypadku większości problemów natury neurologicznej, psychologicznej i rozwojowej mamy do czynienia z rozregulowaniem pracy mózgu, stąd neurofeedback ma również bardzo szerokie zastosowanie w przypadku:

 • specyficznych trudności w uczeniu się, problemów szkolnych (niskie wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • zaburzeń uwagi, koncentracji (ADD)
 • nadpobudliwości psychoruchowej, nadimpulsywności (ADHD), trudności z samokontrolą
 • problemów w zachowaniu (agresja, apatia)
 • zaburzeń snu
 • stanów lękowych, ataków lęku panicznego
 • depresji
 • niskiej samooceny
 • słabych umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • uzależnień
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia)
 • chronicznego zmęczenia
 • przewlekłego bólu głowy, migreny
 • dolegliwości menopauzy, zespole przedmiesiączkowym
 • lekkiego upośledzenia umysłowego
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • autyzmu, zespołu Aspergera
 • zaburzeń pamięci
 • epilepsji (zespołów padaczkowych)
 • tików
 • stanów pourazowych czaszki, udaru mózgu

W zależności od występujących trudności w czasie treningu metodą neurofeedbacku trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych. Na podstawie badań naukowych opracowano szereg rodzajów treningu, dostosowanych do specyficznych zaburzeń, problemów czy potrzeb, zwanych protokołami treningowymi. W celu ustalenia jaki rodzaj treningu jest najbardziej odpowiedni do potrzeb klienta stosuje się różne techniki diagnostyczne (wywiad, testy psychologiczne, pomiar aktywności mózgu, badanie EEG).

Jak często należy stosować tę metodę i po jakim czasie widać jej efekty?

Neurofeedback jest metodą stopniowego uczenia się przez mózg, dlatego jego efekty są widoczne po upływie kilku treningów. W wielu przypadkach pierwsze zmiany widoczne są po około 10 treningach, jednak większość problemów wymaga około 20 takich sesji. Ilość niezbędnych sesji zależy głównie od rodzaju problemu z jakim zwraca się dana osoba, lecz także jej motywacji do pracy.

Jeśli chodzi o częstotliwość sesji, zaleca się, żeby w początkowym stadium odbywały się one regularnie 2-3 razy w tygodniu (z czasem częstotliwość spotkań można zmniejszyć), ale nie rzadziej niż raz w tygodniu.

LENS Neurofeedback

Oprócz tradycyjnego neurofeedbacku oferujemy również LENS - system działający w oparciu o wysyłanie sygnału zwrotnego o bardzo niskiej energii (ponad 10-krotnie mniejszej niż emitowana np. przez telefon komórkowy), co znacznie zwiększa efektywność terapii i przyspiesza jej proces.

Neurofeedback (EEG Biofeedback) na YouTube

Więcej informacji do obejrzenia na YouTube: